DZKT 2013

Dzkt 461
Dzkt 497
Dzkt 524
Foto1_dvorak
Foto1_itec
Foto1_pekass
Foto2_polagro
Foto3_agrotec
Foto3_autosas
IMG_0418
Letecký souboj
vymena
1 - IMG_0303
1 - IMG_0343
1 - IMG_0386
1 - IMG_0426
1 - IMG_0441
2 - IMG_0272
2 - IMG_0306
2 - IMG_0384
3 - IMG_0283
3 - IMG_0433
4 - IMG_0291
4 - IMG_0315
4 - IMG_0450
5 - IMG_0295
5 - IMG_0322
6 - IMG_0326
7 - IMG_0329
Dzkt 251
Dzkt 272
Dzkt 293
Dzkt 335
Dzkt 355
Dzkt 387
Dzkt 405