Závazná přihláška na celostátní kontraktační výstavu profesionálních strojů

Pro přihlášení na výstavu DKZT v rámci Dne Zemědělce klikněte zde: https://www.denzemedelce.cz/prihlaska/