Závazná přihláška na celostátní kontraktační výstavu profesionálních strojů