Třináctý ročník celostátní kontraktační výstavy a předváděcí akce profesionálních strojů se letos uskuteční 29. 5. na zelených plochách Slunečního náměstí v Praze 13. Akce pořádaná vydavatelstvím Profi Press se oproti minulým ročníkům letos dočká některých změn.

Letošní ročník kontraktační výstavy se uskuteční pod záštitou starosty Městské části Praha 13 Ing. Davida Vodrážky. Stejně jako v minulosti, kdy se dvoudenní akce konala na ploše mezinárodního letiště v Havlíčkově Brodě,  jde i letos o výstavu určenou především pro profesionály z oboru, ale zájem by měla vzbudit i u širší veřejnosti. Tomu se částečně přizpůsobí i celodenní program s odborným seminářem a především praktickými ukázkami techniky.

Technika pro údržbu zeleně i hodně navíc

Den zahradní a komunální techniky se bude jako obvykle opírat především o představení široké škály strojů vhodných pro údržbu veřejné zeleně. Na vyhrazených pozemcích tak budou moci zájemci posoudit práci techniky při sečení se sběrem, či extenzivním i intenzivním mulčování a zhodnotit stroje vhodné jak pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí, tak i pro veřejnost. Ale ve výstavních expozicích se neztratí ani další technika. Zahradní a komunální traktory, univerzální nosiče nářadí, zametací speciály, štěpkovače a další kategorie techniky, to vše by mělo být k vidění i k dispozici k praktickému vyzkoušení s odborným výkladem.

V komentovaných praktických ukázkách se v dopoledních hodinách představí technika určená pro sečení bez sběru a mulčování. Odpolední prezentace bude věnována technice vhodné na úklid chodníků.

Jelikož jde o velice silně zastoupené skupiny strojů, dá se na startu očekávat široká plejáda značek a modelů, jejichž srovnání bude bezpochyby zajímavé.

Odborný seminář bude věnován nosnému tématu, kterým by měla být údržba zeleně i jejímu dalšímu zpracování a využití při komunitním kompostování.

Závěr okoření tombola

Odpolední část programu završí oblíbená tombola o hodnotné ceny. Ten, kdo vyplní po příchodu anketní lístek a vydrží s námi do odpoledních hodin, se může těšit na zajímavou výhru v podobě tabletu, nářadí, popřípadě soudku kvalitního piva.

Nezbývá tedy, než si přát příznivé počasí a hojnou návštěvu.

Těšíme se na vás.