Celostátní kontraktační výstavu a předváděcí akci profesionálních strojů připravujeme na září 2021.